หน้าหลัก | เกี่ยวกับ สสอ. | วิสัยทัศน์ | ทำเนียบบุคลากร | โครงสร้างองค์กร | แผนที่ | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | Download
   โปรแกรมที่น่าสนใจทั้งหมด
ค้นหา :   
 
โปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นส่งออก NCD Build17

               เรียน หน่วยบริการที่ใช้โปรแกรม JHCIS ขอให้ใช้ โปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่น 1 ต.ค. 54 Build 17 การส่งออกข้อมูล NCD จะสมบูรณ์กว่า และกรณีมีปัญหา sync ข้อมูลจาก Provis ไม่ผ่านเกิด Error ให้ดำเนินการ update Java ใหม่โดยดาวน์โหลดโปรแกรม JHCIS และ java-i586 ได้ที่ ftp://203.157.186.122 โฟล์เดอร์ ncd datacenter 2555

 
ไฟล์ที่แนบมา ดาวน์โหลดไฟล์นี้
 
 
 
 

พัฒนาโดย นายวิระพงษ์ นาสินพร้อม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สถานีอนามัยโนนเขวา